Lector univ. dr. MATEI Marius Ştefan

marius.matei@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Introducere în contabilitate
  • Metodologii internaţionale privind evaluarea întreprinderii
  • Metodologii, metode şi procedee de audit contabil şi financiar