Conferenţiar univ. dr. MAREŞ Valerica

mares.valerica@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Baze de date financiar contabile
  • Programe informatice pentru analize economice
  • Tehnologia aplicațiilor Office