Lector univ. dr. MANEA Diana

diana.manea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit intern
  • Contabilitate
  • Politici şi metode contabile
  • Standarde Internaţionale de Raportare Financiară I – Raportare financiară
  • Standarde internaţionale de raportare financiară II – Politici şi tratamente contabile specifice