Conferenţiar univ. dr. MANEA Cristina-Lidia

lidia.manea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Aprofundări privind contabilitatea financiară
  • Contabilitate
  • Contabilitate creativă
  • Contabilitatea creativă şi abilitatea fiscală
  • Introducere în contabilitate
  • Practică de specialitate