Conferenţiar univ. dr. LEAUA Ioana-Crenguţa

ioana.leaua@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Dreptul afacerilor